Traditionelt håndværk - moderne bygningsopgaver

Jørgensen & sønner as er et byggefirma som foretager renovering af ejendomme for bl.a. boligforeninger, andels- og ejerforeninger, private bygherrer, ejendoms administratorer, samt for rådgivende ingeniører- og arkitektfirmaer.

Altaner

Udskiftning, renovering og opsætning af nye altaner i alle typer egendomme.

Udskiftning, renovering og opsætning af nye altaner i alle typer egendomme.

Tag

Alt inden for renovering og udskiftning af tag på den ældre boligmasse.

Alt inden for renovering og udskiftning af tag på den ældre boligmasse.

Facader

Alle former for facade renovering af ældre ejendomme.

Alle former for facade renovering af ældre ejendomme.

Vinduer

Udskiftning, isættelse og renovering af vinduer i etageejendomme.

Udskiftning, isættelse og renovering af vinduer i etageejendomme.

Trappeopgange

Renovering af trappe-opgange i ældre ejendomme.

Renovering af trappe-opgange i ældre ejendomme.